piątek, 28 marca 2014

Spotkanie Komietetu Założycielskiego Rady Pożytku Publicznego

27 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń z naszej Gminy wraz z Wójtem. Dyskutowaliśmy o powołaniu Rady Pożytku Publicznego w Gminie. Pan Wójt otrzymał od nas regulamin działania Rady, za którego przygotowanie serdecznie chciałbym podziękować Pani Katarzynie Kossek animatorce kilku z Stowarzyszeń z naszej Gminy. Wójt wyraził aprobatę dla powstania takiej rady oraz przekazał regulamin do konsultacji prawnej. Jest duża szansa na to iż formalnie ukonstytuujemy się jeszcze przed rozpoczęciem maja. Dyskutowaliśmy również o powstaniu Gminnego Ośrodka Kultury. W tym temacie jest sporo sporów co do samego funkcjonowania ośrodka ale jesteśmy już bardzo blisko znalezienia konsensusu. Wójt zaprosił nas również do współpracy przy tworzeniu  festynów, które organizuje Gmina oraz upoważnienia nas do organizacji jednego z nich od podstaw, choć to plany to jednak sytuacja jest bardzo rozwojowa. Wkrótce nowe informacje. Zapraszam do odwiedzenia nowo powstałej strony poświęconej organizacjom pozarządowym z naszej Gminy. Strona dopiero raczkuje, ale niebawem uzupełnimy wszystkie informacje i podawać będziemy wszystkie aktualności z prac stowarzyszeń. Adres strony: www.ngomniow.blogspot,com. Niedługo odnośnik do niej znajdzie się również na stronie Urzędu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz