sobota, 19 października 2013

Projekt Stowarzyszenia na kolejnym etapie oceny

Projekt Stowarzyszenie Wszyscy Razem o nazwie "Edukacja związana z zieloną gospodarką - podniesienie świadomości ekologicznej", realizowany w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zaakceptowany pod względem merytorycznym i przesłany do oceny konkursowej. O wynikach będę informował wkrótce.

piątek, 18 października 2013

Początek akcji "Piątek z kinem"

Od kolejnego piątku 25.10.2013 Stowarzyszenie "Wszyscy Razem" rozpoczyna kolejną akcję. "Piątek z kinem" bo taką działenie będzie nosić nazwę odbywał się będzie co piątek  w godzinach 20.00-22.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zaborowicach. W godzinach tych odbywać się będzie projekcja filmów na, która zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia oraz wszystkich chcących zintegrować się ze stowarzyszeniem. Projekcja filmu będzie ustalana wspólnie. Niebawem opublikujemy regulamin akcji. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować Panu Wójtowi Leonardowi Świerczyńskiemu oraz Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej za przychylenie się do mojej prośby oraz Pani Sylwi Augustyniak za opiekun Świetlicy Wiejskiej w Zaborowicach za aprobatę akcji, a także Panu Mirosławowi Stacheze prezesowi SP Zaborowice za zgodę na przeprowadzenie akcji w lokalu należącym do OSP Zaborowice. Serdecznie zapraszam od kolejnego piątku. Pozdrawiam :).

wtorek, 1 października 2013

Poszukiwani Wolontariusze do Akcji Szlachetna Paczka

Chciałbym poinformować iż zostałem mianowany liderem akcji Szlachetna Paczka na terenie Mniowa. W związku z tym poszukiwał będę osób chcących zaangażować się w ten wolontariat. Mile widziane są wszystkie kandydatury. Chęć współpracy wyrazili już harcerze. Mam nadzieję na liczne zgłoszenia. Warto się zaangażować, dajmy innym coś czego nie mają. Pozdrawiam.

link do funpage akcji w naszym rejonie : https://www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaRejonMiedzianaGora?hc_location=stream
ogólnopolska strona akcji: http://www.szlachetnapaczka.pl/