sobota, 12 kwietnia 2014

Nowe kursy bus

Dziś wspólnie z Radnym Powiatu Tomaszem Zbrógiem, spotkaliśmy się z zarządem firmy Plater's. Rozmawialiśmy o wprowadzeniu dodatkowych kursów komunikacji  BUS w obrębie miejscowości Zaborowice i Pieradła. Celem dokładnego zobrazowania zapotrzebowania na regularne kursy wzdłuż trasy Zaborowice - Kielce zbieraliśmy w ostatnich tygodniach podpisy poparcia społecznego konieczności wprowadzenia nowej linii, rezydującej w naszej miejscowości. Po zebraniu podpisów poparcia społecznego oraz rozmowie z zarządem firmy Plater's wspólnie z Radnym Powiatu Kieleckiego Tomaszem Zbrógiem, wspólnie z wyżej wymienioną firmą będziemy  wnioskować  do Władz Urzędu Miasta Kielce o powołanie nowej linii bus relacji  Kielce - Pieradła, której rozkład będzie do ustalenia po konsultacjach społecznych. Linia ta miałaby ruszyć w miesiącu Sierpniu 2014 roku. O wszelkich informacjach na temat progresu w rozpoczęciu kursowania danej linii będę informował na blogu. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wyrażają swoje poparcie dla polepszenia komunikacji bus w obrębie naszej miejscowości, Gorąco wierzymy że wspólnymi siłami ugramy to co w naszej miejscowości było zaniedbywane a jest bardzo ważne dla jej funkcjonowania.