niedziela, 12 maja 2013

Z prac stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” od marca br. uczestniczy w projekcie Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem udziału w projekcie jest doskonalenie wiedzy członków stowarzyszenia na temat profesjonalizacji trzeciego sektora poprzez planowanie strategiczne, organizację struktur wewnętrznych,  pozyskiwanie środków finansowych na swoją działalność, prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych oraz promowanie stowarzyszenia w środowisku lokalnym.
 Umiejętności doskonalone są poprzez cykl szkoleń, podczas których uczymy się wraz z członkami innych Stowarzyszeń z regionu Kielecczyzny. Nad rozwojem  umiejętności członków stowarzyszenia czuwa animatorka zatrudniona w Stowarzyszeniu Integracja i Rozwój, która systematycznie uczestniczy w pracach i spotkaniach członków stowarzyszenia.
W najbliższym czasie będziemy realizować projekt  o tematyce krajoznawczo - turystycznej, o którym już pisałem. Szczegóły będziemy ustalać na najbliższym zebraniu 17 maja. Obecnie przygotowujemy się i będziemy próbować swoich sił w pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto w Dzień Dziecka organizujemy wyjazd do Kielc z naszymi pociechami na festyn z okazji Dnia Dziecka, gdzie będzie dla nich przygotowane mnóstwo atrakcji.  Wkrótce relacja i informacje o postępach z realizowanych działań oraz o nowych planach.

środa, 8 maja 2013

Powołanie Gminnej Rady Organizacji PozarządowychDnia 19.04.2013 z inicjatywy organizacji pozarządowych, zawiązała się Gminna Rada Organizacji pozarządowych. W skład rady weszło po jednym przedstawicielu z niemal każdej organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie gminy Mniów.  Organizacje, które posiadają swoich członków w Radzie to: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu Victoria Mniów – Łukasz Królik, Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki” z Broków – Włodarska Bogumiła, Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z Zaborowic – Michał Sipika, Stowarzyszenie Olimp Serbinów – Łukasz Szyszka, Stowarzyszenie „Razem dla Wsi i Szkoły” z Rogowic – Anna Mocarska, Koło Łowieckie Cietrzew Mniów – Kruk Tadeusz, Świętokrzyski Związek Pszczelarzy – Sekcja Pszczelarska Mniów – Czesław Kowalski, Stowarzyszenie artystów i twórców ludowych Dorzecza Bobrzy – Janusz Kowal. Kolejnym działaniem będzie ukonstytuowanie władz Rady. Celem który przyświecał powołaniu Rady jest polepszenie współpracy między Organizacjami Pozarządowymi na terenie Gminy, wzajemna współpraca z urzędem Gminy oraz wystąpienie z inicjatywą utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wkrótce ukażą się nowe informacje o pracach Rady Organizacji Pozarządowych.