poniedziałek, 21 listopada 2011

Będzie jaśniej ;)

W związku z usterką latarni koło remizy OSP oraz świetlicy środowiskowej, stawiłem się dziś w urzędzie gminy z prośbą o jej wymianę. Pan Szczepan Kołodziejczyk odpowiedzialny za tego typu problemy zapewnił że konsultował się z Wójtem gminy i żarówka niebawem zostanie wymieniona. Pozostaje nam jedynie czekać aż ZEORK wymieni żarówkę a my nie będziemy musieli przechodzić przez ciemnicę:).

niedziela, 20 listopada 2011

Serdecznie podziękowania

W imieniu zarządu i członków OSP Zaborowice składam podziękowania radnemu powiatu Kieleckiego Tomaszowi Zbrogowi za pomoc w sfinansowaniu zakupu sprzętu do zabezpieczenia miejsc wypadków.

czwartek, 10 listopada 2011

Rozwój oragnizacji pozarządowych na terenie gimny Mniów

Mieszkańcy sołectw Serbinów, Rogowice a także Podchyby zdecydowali się utworzyć stowarzyszenie "Razem dla wsi i Szkoły" mające na celu głównie walkę o utrzymanie szkoły podstawowej w swojej miejscowości. Oprócz działań ratujących szkołę stowarzyszenie stawia sobie cele statutowe podobne do stowarzyszenie "Wszyscy razem", czyli edukacja kulturalna, sportowa a także przeciwdziałanie nieprzyjemnym zjawiskom społecznym i integrację. Bardzo cieszy wiadomość że mieszkańcy innych sołectw zaczynają angażować się w tego typu działalności. Co może być owocem współpracy takich stowarzyszeń? Na chwile obecną ciężko rokować, ale miejmy nadzieję że kiedyś owocem tego będą piękne rodzinne zabawy oraz cała masa innych korzyści na której skorzystają jedynie mieszkańcy gminy oraz sama gmina.