niedziela, 29 grudnia 2013

Co udało się w tym roku.

Mijający rok obfitował w wiele wydarzeń do których powstania w mniejszy lub większy sposób się przyczyniłem. Postanowiłem zreasumować wszystkie wydarzenia w tym poście i tak w sferze pracy prócz udziału w wyborach uzupełniających do Senatu RP które odbyły się na Podkarpaciu, zdobyłem również mandat delegata na zjazd krajowy Solidarnej Polski. Klub młodych Solidarnej Polski prowadził również akcję zbierania wpisów w księdze zażaleń do Donalda Tuska i PO. Ogólnopolski start akcji miał miejsce w województwie Świętokrzyskim Jako Ruch Młodych Solidarnej Polski braliśmy udział również w akcjach "Nie dla kradzieży tysiąca" oraz "Stop pakietowi klimatycznemu". Dzięki Eurodeputowanemu Jackowi Włosowiczowi udało się również podjąć wiele interwencji np w sprawie pokrzywdzonych pracowników zakładu Valdi Ceramica oraz zabrać mieszkańców naszej gminy na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego. 
 W płaszczyźnie działań jaką są wolontariaty oraz organizacje pozarządowe, pochwalić mogę się zorganizowaniem kolejnej edycji Pucharu Stowarzyszenia Wszyscy Razem oraz Radnego powiatu. Po raz kolejny Stowarzyszenie zorganizowało rajd krajoznawczy oraz tłusty czwartek dla dzieciaków ze świetlicy. W maju członkowie stowarzyszeń z naszej gminy zainicjowali utworzenie Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych. W chwili obecnej jesteśmy w formie konstytuowania się lecz od nadchodzącego roku mam zamiar ruszyć z kopyta. Członkowie Stowarzyszenia w tym roku również zaczęli szkolić się z zakresu np. pozyskiwania środków unijnych czy współpracy między organizacjami Wszystko za sprawą kolejnego roku współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój. Owocem tej współpracy było również świętowanie dnia dziecka na Pikniku w Kielcach. Przy współpracy z Kołem Pszczelarskim okręg Mniów udało się dwukrotnie przeprowadzić warsztaty pszczelarskie w świetlicy oraz Szkole Podstawowej. Największym przedsięwzięciem jakie udało się w tym roku zrealizować jest impreza "Poznaj bliżej gminę Mniów: jaką Stowarzyszenie zorganizowało we Wrześniu w miejscowości Rogowice. Udało się również zorganizować dwa spotkania integracyjne Stowarzyszeń z gminy Pierwsze ognisko z okazji pożegnania lata a drugim była wigilia dla członków organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie na koniec roku złożyło kolejny projekt dotyczący ekoedukacji. Listopad i grudzień upłynęły pod znakiem Szlachetnej Paczki podczas, której wspólnie z zespołem wolontariuszy pomagaliśmy rodzinom z terenu naszej gminy.
W chwili obecnej wyjeżdżam odpocząć i nabrać sił przed nowym rokiem, ale po powrocie z Tatr w nowym roku ruszam dalej, nie ma czasu na zastój. :)

wtorek, 12 listopada 2013

Warsztaty Pszczelarskie w Szkole Podstawowej w Zaborowicach

Dnia 7.11.2013 wspólnie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Zaborowicach, oraz Piotrem Pawlakiem i Jackiem Mogielskim z Koła Pszczelarskiego w Mniowie udało nam się przeprowadzić warsztaty tematyczne w dziedzinie pszczelarstwa. Prelekcje kierowane były do słuchaczy ze szkoły podstawowej w Zaborowicach. Dzieciaki z wielkim zainteresowaniem słuchały wykładu Pszczelarzy oraz chętnie oglądały rekwizyty przywiezione przez obu panów. Nie obyło się oczywiście bez degustacji miodu. To pierwsze warsztaty tematyczne jakie udało mi się zorganizować w naszej "podstawówce". Zapewniam jednak że nie ostatnie. Już wkrótce kolejne, które również będą opisywane. Galerię znajdziecie na szkole >>Szkoły Podstawowej w Zaborowicach<< .


Baza rodzin Szlachetnej Paczki otwarta.

To wielkie wydarzenie i zarazem kluczowy moment całej akcji. Otwarcie bazy opisów miało miejsce w nocy z 15 na 16 listopada. Od tej chwili każda z rodzin naszej gminy, która została włączona do projektu ma szansę na znalezienie Darczyńcy-osoby, która zmieni jej świat na lepsze. Opisy rodzin zostały opublikowane na stronie www.szlachetnapaczka.pl i to właśnie tam każdy zainteresowany może odnaleźć rodzinę, której zechce pomóc.

Darczyńcą może zostać każdy. Pomoc polega na przygotowaniu paczki według określonej listy potrzeb. W tym roku wolontariusze rejonu Miedziana Góra-Zagnańsk- Mniów odwiedzili ponad 50 rodzin, a każda z nich jest inna, ma inne problemy i potrzeby, nie ma więc dwóch takich samych list.
Paczkę można przygotować wspólnie z rodziną, znajomymi czy kolegami z pracy. Przygotowanie paczki jest niesamowitą okazją, aby spędzić wspólnie czas, robiąc przy tym coś dobrego dla innych. Ten prezent sprawia, że rodzina może poczuć się wyjątkowo i wartościowo, dając jej jednocześnie impuls do dalszych zmian w ich życiu.
Stając się Darczyńcą, stajesz się jednocześnie Bohaterem, bo poprzez swoje działania zmieniasz świat na lepsze!

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Liderem Rejonu, Piotrem Popielem, pod numerem telefonu 884 986 600.

sobota, 19 października 2013

Projekt Stowarzyszenia na kolejnym etapie oceny

Projekt Stowarzyszenie Wszyscy Razem o nazwie "Edukacja związana z zieloną gospodarką - podniesienie świadomości ekologicznej", realizowany w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zaakceptowany pod względem merytorycznym i przesłany do oceny konkursowej. O wynikach będę informował wkrótce.

piątek, 18 października 2013

Początek akcji "Piątek z kinem"

Od kolejnego piątku 25.10.2013 Stowarzyszenie "Wszyscy Razem" rozpoczyna kolejną akcję. "Piątek z kinem" bo taką działenie będzie nosić nazwę odbywał się będzie co piątek  w godzinach 20.00-22.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zaborowicach. W godzinach tych odbywać się będzie projekcja filmów na, która zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia oraz wszystkich chcących zintegrować się ze stowarzyszeniem. Projekcja filmu będzie ustalana wspólnie. Niebawem opublikujemy regulamin akcji. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować Panu Wójtowi Leonardowi Świerczyńskiemu oraz Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej za przychylenie się do mojej prośby oraz Pani Sylwi Augustyniak za opiekun Świetlicy Wiejskiej w Zaborowicach za aprobatę akcji, a także Panu Mirosławowi Stacheze prezesowi SP Zaborowice za zgodę na przeprowadzenie akcji w lokalu należącym do OSP Zaborowice. Serdecznie zapraszam od kolejnego piątku. Pozdrawiam :).

wtorek, 1 października 2013

Poszukiwani Wolontariusze do Akcji Szlachetna Paczka

Chciałbym poinformować iż zostałem mianowany liderem akcji Szlachetna Paczka na terenie Mniowa. W związku z tym poszukiwał będę osób chcących zaangażować się w ten wolontariat. Mile widziane są wszystkie kandydatury. Chęć współpracy wyrazili już harcerze. Mam nadzieję na liczne zgłoszenia. Warto się zaangażować, dajmy innym coś czego nie mają. Pozdrawiam.

link do funpage akcji w naszym rejonie : https://www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaRejonMiedzianaGora?hc_location=stream
ogólnopolska strona akcji: http://www.szlachetnapaczka.pl/

piątek, 27 września 2013

Z prac organizacji pozarządowych

Na wczorajszym posiedzeniu Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych skierowaliśmy do Urzędu Gminy dwie interpelacje. Jedna złożona została wspólnie w imieniu Stowarzyszenia "Wszyscy Razem" (któremu przewodzę), Żurawinki, Artyści i Twórcy dorzecza Bobrzy, Koło Pszczelarskie okręg Mniów dotyczy ona utworzenia przez gminę ośrodka kultury i sportu. Druga złożona przeze mnie w imieniu "Wszyscy Razem" dotyczy akcji "Piątkowy wieczór z kinem". Poniżej treść interpelacji:

1)Utworzenie GOKSiR-u
Szanowny Panie Wójcie

Zwracamy się do Pana z przedstawionym poniżej zapytaniem w imieniu członków Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych w Gminie Mniów.

Na terenie Gminy Mniów działa wiele organizacji pozarządowych. Ostatnimi czasy organizacje te skupiły się formując Gminną Radę Organizacji Pozarządowych. Obserwując działania tego typu jednostek w innych gminach, zauważyć możemy jeden wspólny punkt solidaryzujący organizacje pozarządowe, który zwiększa ich integralność z włodarzami oraz mieszkańcami gminy. Punktem takim jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Niestety
w naszej gminie mimo funkcjonowania bibliotek, które posiadają liczne filie oraz bogaty zbiór książek, a także świetlic środowiskowych i klubów sportowych ciągle nie pojawił się ośrodek, który skutecznie móglby skupić to w jedną całość. Organizacje Pozarządowe chętnie podejmą współpracę z takim ośrodkiem realizując wspólne projekty.

O tym że współpraca taka może być bardzo owocna dla dwóch stron świadczy ostatni piknik rodzinny "Poznaj bliżej Gminę Mniów" realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie
"Wszyscy Razem" oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, który skupił wszystkie Organizacje Pozarządowe. Po za tym utworzenie takiej placówki, przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, a także podniesienia świdomości obywatelskiej, oraz krzewinia kultury wśród mieszkańców naszej gminy.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopowiedź na nastepujące zapytania:

 1. Czy Włodarze Gminy planują utworzenie takiej placówki?
 2. Gdzie taka placówka mogłaby zostać umiejscowiona?
 3. Które instytucje placówka skupiłaby w ramach swojej działalności?
 4. Czy przewiduje się ścisłą współpracę takiego ośrodka z Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Pożytku Publicznego?

   2) Piątkowy wieczór z kinem
   
  Szanowny Panie Wójcie

  Zwracam się do Pana z przedstawionym poniżej zapytaniem w imieniu Stowarzyszenia "Wszysyc Razem".

  W związku z celem statuowym Stowarzyszenia jakim jest krzewienie kultury, jako Stowarzyszenie planujemy zrealizować projekt "Piątkowy wieczór z kinem". Do realizacji projektu niezbędne jest pomieszczenie wyposażone w duży telewizor oraz zaplecze w postaci bazy filmowej. Idealnym pomieszczeniem wydaje się być Świetlica Środowiskowa funkcjonująca przy remizie OSP Zaborowice. Jednyą niedogodnością są wczesne godziny zamknięcia świetlicy. Stąd zapytanie o możliwość udostepnienia sali w godzinach wieczornych, po godzinach zamknięcia świetlicy. Kolejną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, jest baza filmowa. Filmy mogłby być wypożyczane z biblioteki publicznej lub też zostać zakupione ze środków Stowarzyszenia, wzbogacając tym samym kinotekę zarówno Stowarzyszenia jak i Świetlicy Środowiskowej. Projekt ten byłby świetną okazją do integrowania mieszkańców miejscowości oraz doskonałym sposobem na wypełnienie czasu wolnego mieszkańców Gminy.
  W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopowiedź na nastepujące zapytanie:

  Czy Włodarze Gminy udzielą zgody na udostepnienie Świetlicy Środowiskowej w Zaborowicach w celu organizacji projektu "Piątkowy wieczór z filmem" w każdy piątek w godzinach wieczornych?
Odpowiedzi na interpelację przedstawię niezwłocznie po ich otrzymaniu. Ponadto wstępnie debatowaliśmy o pierwszy wspólnym szkoleni Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy, które odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie. Więcej info wkrótce. 

czwartek, 26 września 2013

Wszysyc Razem złożyli kolejny wniosek o projekt unijny.

Stowarzyszenie Wszyscy Razem zaczęło ubiegać się o kolejną dotację. Wniosek projektowy został złożony do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie, które chcemy uzyskać ma dotyczyć projektu edukacyjnego "Edukacja związana z zieloną gospodarką - podniesienie świadomości ekologicznej". Projekt może zostać zrealizowany w ramach działania 9.5 Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki. O tym co w projekcie, na razie zdradzał nie będę, ale zapewniam że jeśli nasz projekt zostanie ogłoszony projektem konkursowym to będzie się działo :). Trzymajcie kciuki za powodzenie w realizacji. Więcej info wkrótce.

środa, 25 września 2013

Bezpłątne porady prawne

Po przerwie związanej z remontem i przenosinami biura znów wracamy do udzielania bezpłatnych porad prawnych. Tym razem prawnicy Eurodeputowanego Jacka Włosowicza udzielą porad bezpłatnie pod adresem Kielce ul. Warszawska 21 lokal, biuro numer 23 lub pod numerem telefonu 413035659. Serdecznie zapraszam.

niedziela, 15 września 2013

Ognisko integracyjne stowarzyszeń.

Po utworzeniu gminnej rady organizacji pozarządowych ciągle dbamy o to by organizacje pozarządowe gminy pozostawały ze sobą w ścisłej współpracy i stale się integrowały. Wczoraj odbyło się pierwsze ognisko integracyjne organizacji pozarządowych. Obecność dopisałam, piekliśmy razem kiełbasę i ziemniaczki oraz degustowaliśmy frykasy przygotowane przez członków stowarzyszeń. Wspólnie z nami biesiadował również Radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Zbróg który był współorganizatorem imprezy. Dla każdej obecnej osoby przygotowaliśmy również prezent w postaci pendrivu ufundowanego przez Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Włosowicza. Wszyscy nabraliśmy chęci do dalszej współpracy. Niedługo kolejne posiedzenie rady o której pracach informował będę na bieżąco.

Zebranie sołeckie

Na wczorajszym zebraniu sołeckim debatowaliśmy na temat wykorzystania funduszu sołeckiego. Przeznaczone naszemu sołectwu 26 tys. podzieliliśmy na dwie inwestycje. 22 tysiące zostaną przeznaczone na projekt rozbudowy  infrastruktury drogowej w postaci rozwinięcia chodnika do granic sołectwa z uwzględnieniem przysiółka  tzw "Górki". 4 tysiące zainwestowane zostaną w remont ogrodzenia  remizy OSP.

sobota, 14 września 2013

Znów gramy w futsal

Hala piłkarska w szkole w Zaborowicach udostępniana będzie dla zawodników LZS Zaborowice od dnia 25 września co środę w godzinach od 19 do 21. Zapraszamy wszystkich miłośników futsalu do gry.

środa, 11 września 2013

Egipskie ciemności ? Podziękujemy

W związku z nastaniem pory jesiennej a co za tym idzie wcześniejszego zmierzchu, może pojawić się kilka problemów związanych z oświetleniem. Oczywistą rzeczą jest zużywanie się żarówek, które wiecznie "palić się" nie będą. W związku z powyższym jeżeli zauważone zostaną nie działające latarnie, usterki to można przekazać mi telefonicznie (792905756) lub mailowo (michalsipika@gmail.com), usterki zgłaszane będą do Urzędu Gminy w Mniowie i w miarę możliwości na bieżąco usuwane.

Kampanie wrześniowe.. i nie chodzi o studia.

Solidarna Polska w miniony weekend zakończyła kampanię wyborczą w wyborach uzupełniających do Senatu w woj. Podkarpackim. Kielecki Ruch Młodych Solidarnej Polski wraz z pracownikami biura Eurodeputowanego Jacka Włosowicza, był aktywny w tej kampanii niemalże od początku do samego końca. Nasz kandydat Kazimierz Ziobro osiągnął dobry wynik 11%. Świadczy to o tym iż Solidarna Polska wbrew sondażom jest w stanie przekroczyć próg wyborczy. Przypomnijmy iż w podobnych wyborach osiągnęliśmy 14% w Kazimierzy Wielkiej oraz 6% w Elblągu. Niebawem początek kampanii w Piekoszowie gdzie Solidarna Polska również wystawia swojego kandydata na Wójta Pana Sylwestra Kasprzyka - radnego minionej kadencji. Nie pozostaje nic innego jak zakasać rękawy, spotykać się z ludźmi i ciężko pracować. 


wtorek, 3 września 2013

Poznaj bliżej Gminę Mniów - galeria z festynu

1 września Stowarzyszenie Wszyscy Razem we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej zorganizowało Piknik Rodzinny "Poznaj bliżej Gminę Mniów". Było to spore przedsięwzięcie. Zaangażowały się w nie inne stowarzyszenia: Żurawinki, Razem dla Wsi i szkoły, Koło Pszczelarskie Mniów, Koło Łowieckie Cietrzew, Stowarzyszenie Przyjaciół gminy Smyków oraz Stowarzyszenie Twórców i Artystów Dorzecza Bobrzy. Każde stowarzyszenie miało swoje stoisko gdzie można było oglądać ich prace bądź skosztować przygotowanych przez członków specjałów. Całą imprezę prowadził zespół Hertz wspomagany przez Darię i Fabiana Szymańskich oraz Laurencję Nowacką. Dla najmłodszych przygotowane były atrakcje z bawialni bajkoland. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Kieleckiego Pan Zdzisław Wrzałka, Radny Powiatu Kieleckiego Pan Tomasz Zbróg oraz Wójt gminy Mniów Pan Leonard Świerczyński wraz z Radnymi. Chciałbym również podziękować firmą oraz osobom które dołożyły swój wkład w realizację tego festynu oraz sponsorom: Posłowi do PArlamentu Europejskiejgo Jackowi Włosowiczowi, Radnemu Powiatu Kieleckiego Tomaszowi Zbrógowi oraz firmom: KopexAuto, EkoTank Grzegorz Krasowski, Met Stal, Piekarnia Zaborowice, AutoBas Adam Basiak, Euroqr, Przedsiębiorstwo Transportowe Robert Kotwica, Ferma Drobiu Leszek i Łukasz Mogielscy, P.P.H.U August, Kopalnia Topas. Impreza przyciągnęła wiele osób i wypadła cudownie. Galeria można zobaczyć klikającw link >>Galeria<<

Zawody zawody zawody

Mały poślizg z dodaniem tego artykułu ale to wszystko wina braku czasu dla siebie. 23 sierpnia wraz z Tomaszem Zbrógiem radnym naszego powiatu zorganizowaliśmy w świetlicy środowiskowej w Zaborowicach turniej bilardowy. W turnieju udział wzięło 18 zawodników, rywalizujących w trzech kategoriach. Kategorię orlik wygrał Kamil Matusiak, w juniorach sukces brata powtórzył jego brat Maksymilian natomiast najstarszą grupę wiekową w zwyciężył Jakub Cecot. Dla najlepszych przygotowaliśmy statuetki oraz medale. Dwa dni później jednostka OSP Zaborowice brała udział w gminnych Zawodach OSP. Miałem przyjemność być dowódcą tej jednostki. Zajęliśmy bardzo dobre 2 miejsce przegrywając jedynie z OSP Grzymałków.

poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Interwancja w sprawie rowów

W odpowiedzi na interwencję, które zgłaszaliśmy wraz z Tomaszem Zbrógiem w sprawie obrywających się i uszkodzonych rowów w miejscowościach Zaborowice oraz Pieradła, Urząd Gminy w Mniowie poinformował nas iż powołana zostanie komisja mająca na celu zbadać przyczynę uszkodzenia. Jeśli okaże się iż pobocze uszkodzone zostało z przyczyn niezależnych od użytkowników, zobliguje firmę Buskopol do poprawienia znisczeń w ramach gwarancji udzielonej na odbiór inwestycji.

niedziela, 21 lipca 2013

Trzecia edycja rajdu "Wszyscy Razem"

W minioną sobotę odbyła się trzecia już edycja rajdu "Wszyscy Razem". Na starcie stanęło 26 uczestników. Pokonaliśmy wspólnie piękną trasę z Zaborowic do Oblęgorka. W trakcie drogi oglądać mogliśmy piękne widoki z gór Widomej oraz Sieniawskiej a także spacerować wąwozem w miejscowości Oblęgorek. Zwiedziliśmy również Muzeum Henryka Sienkiewicza. Na koniec rajdu udaliśmy się punktu do punktu widokowego na górze Sieniawskiej, gdzie z rozpalonym grillem czekał na nas Radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Zbróg. Zadbał on o to by uczestnicy rajdu mogli posilić się po trudach podróży zapewniając nam syty poczęstunek. Mamy nadzieję że czwarta edycja rajdu będzie równie udana i przyciągnie jeszcze więcej uczestników.piątek, 19 lipca 2013

Interwencja w sprawie rowów

Dziś wraz z Radnym Powiatu Kieleckiego Tomaszem Zbrogiem zgłosiliśmy niedogodności związane z niestarannym wykonaniem rowów w trakcie prac kanalizacyjnych. Niedogodności polegają na obrywanie się rowów w okolicach studzienek kanalizacyjnych. Dzieje się to na pasie około 300 metrów. Urząd Gminy Mniów obiecał zająć się całą sprawą i zobligować wykonawców firmę "Buskopol" do poprawienia niedokładności w ramach gwarancji na odbiór inwestycji. W razie zaobserwowania podobnych utrudnień prosimy o zgłaszanie. O rozwoju sprawy będziemy informować. Poniżej zdjęcia obrywów. 

wtorek, 16 lipca 2013

Trzecia edycja Rajdu "Wszyscy Razem"

Zapraszam serdecznie na trzecią edycję Rajdu "Wszyscy Razem". Startujemy w najbliższą sobotę o ósmej. Miejsce Startu SP Zaborowice, idziemy przez miejscowości Pielaki, Olszyna, Węgrzynów, Malmurzyn, Oblęgór, Oblęgorek. W tym roku wybierają się z nami również stowarzyszenia: Żurawinki, Razem dla wsi i szkoły oraz Ośrdek Edukacji Przyrodniczej w Rogowicach. Finał zakończy się ogniskiem i kiełbaską dla każdego. Kolejny już raz organizacyjnie wspiera nas Radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Zbróg. Serdecznie zapraszamy. Wkrótce galeria.

środa, 10 lipca 2013

Warsztaty pszczelarskie

Dnia 8 lipca 2013 w Świetlicy Środowiskowej w Zaborowicach, Stowarzyszenie "Wszyscy Razem" wraz z pszczelarzami: Jackiem Mogielskim oraz Piotrem Pawlakiem ze Związku Pszczelarskiego okręg Mniów. Obecni podczas warsztatów mogli dowiedzieć się wielu wiadomości o hodowli pszczół oraz otrzymali wielu przydatnych wskazówek do, których można się zastosować przy zakładaniu swojej pierwszej pasieki. Zaprzyjaźnieni pszczelarze przynieśli ze sobą również wiele ciekawych książek o tych pożytecznych zwierzętach oraz produkty wykonane z wosku takie jak świeczki. Uczestnicy spróbowali również pysznego miodu wyprodukowanego domowym sposobem.
poniedziałek, 1 lipca 2013

Księga zażaleń do Donadla Tuska

Dnia 27 czerwca 2013 Klub Młodych Solidarnej Polski wystartował z ogólnopolską akcją "Wpisz się do księgi zażaleń dla Donalda Tuska i PO". Po konferencji poprzedzającej start akcji, Świętokrzyscy działacze Klubu Młodych wraz z kolegami z zarządu krajowego ruszyli zbierać podpisy na ulicę Sienkiewicza. Cała akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem przechodniów, i w mgnieniu oka księga zapełniała się podpisami. W najbliższy czwartek znów będzie nas można spotkać na ulicy Sienkiewicza i wpisać swoje żale do księgi.


środa, 19 czerwca 2013

Szkolenie dla czlonków Stowarzyszenia

W dniu 15 czerwca 2013 . członkowie Stowarzyszenia "Wszyscy Razem" uczestniczyli w szkoleniu "Aktywizacja i motywacja" Warsztat z prezentacją technik aktywizująco-motywujących. Szkolenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w ramach projektu "Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego". Zajęcia warsztatowe pozwoliły członkom stowarzyszenia pogłębić wiedzę na temat procesów motywacyjnych oraz aktywizujących. Poznane metody z pewnością zostaną wykorzystane w pracy naszego Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy Pani trener Beacie Woźniak-Faliszewskiej oraz Pani Joannie Bocheńskiej za organizację i przeprowadzenie tak interesującego szkolenia. Wkrótce więcej działań i szkoleń :)

wtorek, 4 czerwca 2013

Dzień Dziecka "Wszyscy Razem"

W dzień dziecka, pociechy członków Stowarzyszenia "Wszyscy Rzem", wzięły udział w pikniku rodzinnym organizowanym m.in. na Placu Artystów w Kielcach przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu. Dzieciaki mogły tam uczestniczyć w wielu konkursach i zabawach tj. konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, konkursy śpiewu, malowanie włosów i twarzy a także poczęstować się darmową watą cukrową. Ponadto każde dziecko otrzymało  paczkę ze słodkościami ufundowaną przez Biedronkę. Dodatkowym prezentem było to że dzieciaki nie musiały ponosić kosztów przejazdu gdyż pokryte one zostały przez Radnego Powiatu Kieleckiego Tomasza Zbroga oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Włosowicza.
niedziela, 12 maja 2013

Z prac stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” od marca br. uczestniczy w projekcie Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem udziału w projekcie jest doskonalenie wiedzy członków stowarzyszenia na temat profesjonalizacji trzeciego sektora poprzez planowanie strategiczne, organizację struktur wewnętrznych,  pozyskiwanie środków finansowych na swoją działalność, prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych oraz promowanie stowarzyszenia w środowisku lokalnym.
 Umiejętności doskonalone są poprzez cykl szkoleń, podczas których uczymy się wraz z członkami innych Stowarzyszeń z regionu Kielecczyzny. Nad rozwojem  umiejętności członków stowarzyszenia czuwa animatorka zatrudniona w Stowarzyszeniu Integracja i Rozwój, która systematycznie uczestniczy w pracach i spotkaniach członków stowarzyszenia.
W najbliższym czasie będziemy realizować projekt  o tematyce krajoznawczo - turystycznej, o którym już pisałem. Szczegóły będziemy ustalać na najbliższym zebraniu 17 maja. Obecnie przygotowujemy się i będziemy próbować swoich sił w pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto w Dzień Dziecka organizujemy wyjazd do Kielc z naszymi pociechami na festyn z okazji Dnia Dziecka, gdzie będzie dla nich przygotowane mnóstwo atrakcji.  Wkrótce relacja i informacje o postępach z realizowanych działań oraz o nowych planach.

środa, 8 maja 2013

Powołanie Gminnej Rady Organizacji PozarządowychDnia 19.04.2013 z inicjatywy organizacji pozarządowych, zawiązała się Gminna Rada Organizacji pozarządowych. W skład rady weszło po jednym przedstawicielu z niemal każdej organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie gminy Mniów.  Organizacje, które posiadają swoich członków w Radzie to: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu Victoria Mniów – Łukasz Królik, Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki” z Broków – Włodarska Bogumiła, Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z Zaborowic – Michał Sipika, Stowarzyszenie Olimp Serbinów – Łukasz Szyszka, Stowarzyszenie „Razem dla Wsi i Szkoły” z Rogowic – Anna Mocarska, Koło Łowieckie Cietrzew Mniów – Kruk Tadeusz, Świętokrzyski Związek Pszczelarzy – Sekcja Pszczelarska Mniów – Czesław Kowalski, Stowarzyszenie artystów i twórców ludowych Dorzecza Bobrzy – Janusz Kowal. Kolejnym działaniem będzie ukonstytuowanie władz Rady. Celem który przyświecał powołaniu Rady jest polepszenie współpracy między Organizacjami Pozarządowymi na terenie Gminy, wzajemna współpraca z urzędem Gminy oraz wystąpienie z inicjatywą utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wkrótce ukażą się nowe informacje o pracach Rady Organizacji Pozarządowych.

czwartek, 25 kwietnia 2013

Mieszkańcy Gminy Mniów z wizytą w Parlamencie Europejskim

Dzięki inicjatywie Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Włosowicza oraz Tomasza Zbroga, mieszkańcy naszej gminy mogli udać się do Brukseli i zwiedzić Parlament Europejski oraz stolicę Europy. Mogli również pokazać swoją działalność artystyczną, na wystawie którą poseł zorganizował przy okazji wyjazdu. Ponadto członkowie stowarzyszenia "Żurawinki" mieli okazję pokazać się na estradzie razem z posłami Tadeuszem Cymańskim oraz Jackiem Włosowiczem. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym za udział oraz wspólną zabawę.
piątek, 12 kwietnia 2013

Aktywność Ruchu Młodych Solidarnej Polski

Ruch Młodych Solidarnej Polski przeprowadził w tym miesiącu dwie akcje w których brali udział jego członkowie. Pierwsza z nich dotyczyła naszego weta wobec windowani granicy pozwalającej odróżnić przestępstwo od wykroczenia z 250 do tysiąca złotych, w drugiej natomiast podarowaliśmy posłowi Jarosławowi Górczyńskiemu scyzoryk mający symbolizować charakter i odwagę w zamian za poparcie naszego wniosku o odwołanie ministra Sławomira Nowaka. Poniżej linki do materiałów z naszych akcji.

Video z konferencji nie dla kradzieży tysiąca
Artykół z konferencji nie dla kradzieży tysiąca
Artykół z akcji scyzoryk dla odważnego
Video z akcji Scyzoryk dla odważnego

sobota, 2 marca 2013

Trzecia edycja Turnieju Seniorów za nami. Relacja i Galeria

Dnia 2 marca2013 16 drużyn stanęło do rywalizacji w trzeciej edycji Pucharu Stowarzyszenia "Wszyscy Razem" oraz Radnego Powiatu. 3 edycję tradycyjnie zorganizowaliśmy z Radnym Powiatu Tomaszem Zbrogiem, jednkaże w tym roku swoją obecnością na turnieju zaszczycili nas również dyrektor Śzpn Maciej Cender, ufundował On również nagrodę w postaci koszulki Reprezenatacji Polski. Niestety z powodów służbowych nie mogło być z nami Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Włosowicza jednakże nie zapomniał On o zawodnikach i przygotował upominek w postaci piłki Jak co roku turniej został rozegrany w hali należącej do Szkoły Podstawowej w Zaborowicach. Pierwsza faza turnieju rozegrana została w czterech grupach gz których wychodziły dwie najlepsze drużyny z każdej. Sytuacja po fazie grupowej wyglądała następująco. W kolejności miejsce, nazwa drużyny, punkty, bramki strzelone i stracone.

Grupa A                                       
1.Granat Borki 7 5:2             
2. Płomień Wólka Kłucka 5 11:5
3.Korsarz Pieradła  4 7:6                   
4. 'victoria Trampkarze 0 2:12          

   Grupa B                                              
 1.Victoria Junior  7 5:2           
 2.Bar Zaborowice 5 5:3        
 3. Pępice   4   6:6                            
 4. Mirek Gębski i Przyjaciele 0 2:9                      

   Grupa C
   1. FC Chyby 7 6:0
    2. OSP Mniów 4 4:6
   3. Węgrzynów     4 7:3
    4. Płomień Pieradła 1 3:11Grupa D
1 Adamów 6 8:8
2.AC Pajace 6 10:9
3Kozów 3 5:6
4 Zryw Zaborowice 3 4:6

Po emocjach rundy grupowej i drobnym poczęstunku zafundowanym przez Piekarnię Zaborowice nastała pora na fazę pucharową. Drużyny, które zwyciężyły swoje grupy zostały rozstawione tak by trafily na teoretycznie słabszych przeciwników. W ten sposób rozlosowaliśmy następujące pary ćwierćfinałowe. Od razu podaję wyniki meczy:

Granat Borki - Bar Zaborowice 2:1
Victoria Junior - Płomień Wólka Kłucka 2:3
FC Chyby - AC Pajace 1:0      
Aadamów - OSP Mniów 1:2

Zwycięzcy rywalizowali ze sobą następnie w parach pólfinałowych. Zwycięzcy awansowali do wielkiego finału. Zespoły które przegrały rozegrały finał pocieszenia czyli mecz o 3 miejsce

Granat Borki - FC Chyby 0:2
Płomień Wólka - OSP Mnió 4:1

W meczu o 3 miejsce Granat Borki okazał się lepszy od OSP Mniów wygrywając 4:1. W finale, po niesamowitym jeśli chodzi o umiejętności  spotkaniu FC Chyby pokonały Płomień Wólka Kłucka 4:1.

Serdecznie dziękuje za udział wszystkim zawodnikom. Radnemu Powiatu Tomaszowi Zbrogowi za współorganizację. Posłowi Jackowi Włosowiczowi oraz Radnemu Łukaszowi Królikowi i Panu Dyrektorowi Śzpn Maciejowi Cendro. Sebastianowi Adachowi oraz Ryszardowi Kędzierskiemu za ufundowanie poczęstunku. Dyrektor SP Zaborowice Barbarze Krasowskiej za udostępnienie hali sportowej. Strażakom z OSP KSRG Zaborowice za udostępnienie opieki medycznej. Galerię można obejrzeć tutaj >>>>>Galeria<<<<< i tu >>>>>>Galeria<<<<<<<

poniedziałek, 25 lutego 2013

Spotkanie stowarzyszenia

W ten piątek o godzinie 17.30 członkowie stowarzyszenia Wszyscy Razem spotkają się z przedstawicielką stowarzyszenia Integracja i Rozwój, współdziałającym razem z Kieleckim Inkubatorem Ekonomii Społecznej. Pani Katarzyna Kossek przedstawi nam sposób w jaki działają fundusze unijne i w jaki sposób można pozyskać z nich pieniądze. Lekcja ta niewątpliwie będzie korzystna dla obu stron. Następnie około godziny 19 członkowie stowarzyszenia Wszyscy Razem spotkają się by przedyskutować plan działania na najbliższe miesiące. Serdecznie zapraszam wszystkich członków oraz chętnych do wstąpienia w nasze szeregi.

sobota, 23 lutego 2013

Trzecia edycja pucharu juniorów za nami. Wyniki i Galeria

Dnia 23luty 2013 12 drużyn stanęło do rywalizacji w trzeciej edycji Pucharu Stowarzyszenia "Wszyscy Razem" oraz Radnego Powiatu. 3 edycję tradycyjnie zorganizowaliśmy z Radnym Powiatu Tomaszem Zbrogiem, jednkaże w tym roku swoją obecnością na turnieju zaszczycili nas również Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Włosowicz oraz Burmistrzyni Stąporkowa Dorota Łukomska. Jak co roku turniej został rozegrany w hali należącej do Szkoły Podstawowej w Zaborowicach. Pierwsza faza turnieju rozegrana została w trzech grupach z których wychodziły dwie najlepsze drużyny z każdej plus dwie najlepsze drużyny z miejsc trzecich. Sytuacja po fazie grupowej wyglądała następująco. W kolejności miejsce, nazwa drużyny, punkty, bramki strzelone i stracone.

Grupa A                                       
1.Granat Borki I 9 10:4                 
2. Heros Węgrzynów 6 13:5        
3.FC Mniów    1 7:12                   
4. Grom Lisie Jamy 1 6:16
         
   Grupa B                                              
 1.Płomień Wólka Kłucka 7 9:2           
 2.Victoria Mniów II 6 20:2         
 3. Iskra   3    4:15                               
 4. OSP Mniów 1 2:14                        

   Grupa C
   1. Zryw Zaborowice 6   7:2
   2. Victoria Mniów Junior 6   8:3
   3. Granat Borki II     3    7:9
   4. Pieradła                3    4:6

Po emocjach rundy grupowej i drobnym poczęstunku zafundowanym przez Piekarnię Zaborowice nastała pora na fazę pucharową. Drużyny, które zwyciężyły swoje grupy oraz najlepsza drużyna z miejsca 2 zostały rozstawione tak by trafily na teoretycznie słabszych przeciwników. W ten sposób rozlosowaliśmy następujące pary ćwierćfinałowe. Od razu podaję wyniki meczy:

Victoria Mniów Junior - Victoria Mniów II5:7 
Płomień Wólka Kłucka - Iskra 7:1
Zryw Zaborowice- Heros Węgrzynów 4:2        
Granat Borki I - Granat Borki II 2:0

Zwycięzcy rywalizowali ze sobą następnie w parach pólfinałowych. Zwycięzcy awansowali do wielkiego finału. Zespoły które przegrały rozegrały finał pocieszenia czyli mecz o 3 miejsce

Victoria Mniów II - Płomień Wólka Kłucka 1:1 K 3:1
 Zryw Zaborowice - Granat Broki I 1:4

W meczu o 3 miejsce Zryw Zaborowice okazał się lepszy od Płomienia Wólka Kłucka wygrywając 5:0. W finale, po niesamowitym jeśli chodzi o umiejętności i dramaturgię spotkaniu Vitoria Mniów II pokonała Granat Borki I remisując w regulaminowym czasie gry 3:3 i wygrywając w karnych 10:9.

Serdecznie dziękuje za udział wszystkim zawodnikom. Radnemu Powiatu Tomaszowi Zbrogowi za współorganizację. Posłowi Jackowi Włosowiczowi oraz Burmistrz Dorocie Łukomskiej za możliwość wspólnego kibicowania. Sebastianowi Adachowi oraz Ryszardowi Kędzierskiemu za ufundowanie poczęstunku. Dyrektor SP Zaborowice Barbarze Krasowskiej za udostępnienie hali sportowej. Strażakom z OSP KSRG Zaborowice za udostępnienie opieki medycznej. Galerię można obejrzeć tutaj >>>>>Galeria<<<<< i tu >>>>>>Galeria<<<<<<<

środa, 20 lutego 2013

Trzecia edycja pucharu Stowarzyszenia Wszyscy Razem i Radnego PowiatuW imieniu Radnego Powiatu Tomasza Zbroga oraz Stowarzyszenia „Wszyscy Razem”, chciałbym zaprosić Razem”. Turniej po raz kolejny rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych : junior (23 luty) oraz senior (2 marzec). Z inicjatywą organizacji powyższych zawodów wyszliśmy gdy samorządy szukając oszczędności zrezygnowały z organizowania tego typu zawodów. Pokazaliśmy że niewielkim nakładem państwa na 3 edycję turnieju piłki nożnej o puchar Radnego Powiatu i Stowarzyszenia „Wszyscy finansowym oraz przy wykazaniu dobrej woli można zorganizować imprezę sportową. Turniej już od początku cieszył się olbrzymią popularnością, przejawiła się ona w postaci trybun wypełnionych po brzegi oraz liczby drużyn chcących wziąć udział w tym turnieju. W tegorocznej edycji w kategorii junior rywalizować będzie 12 a w kategorii senior 16 drużyn. Z wielką radości obserwujemy oraz sami bierzemy aktywny udział w tych wydarzeniach sportowych promując wśród młodzieży zdrowy styl życia oraz kulturę fizyczną.

piątek, 8 lutego 2013

Tłusty czwartek na 5 z plusem


W imieniu zarządu Stowarzyszenia Wszyscy Razem serdecznie dziękuje za obecność na naszej kolejnej imprezie. Dziękuje zarówno tym którzy piekli pączki jak i tym, którzy je jedli. Akcja wypadłą bardzo fajnie ściągając do naszej świetlicy tłumy ludzi w różnym wieku. Wypieki wszystkim jednak smakowały tak samo, atmosfera była naprawdę niesamowita. Dziękujemy :)
wtorek, 5 lutego 2013

"Wszyscy Razem" w tłusty czwartek :)

Serdecznie zapraszam wszystkich a zwłaszcza najmłodszych oraz członków stowarzyszenia na wspólne pieczenie i degustowanie pączków. Impreza odbędzie się w tłusty czwartek w budynku Świetlicy Środowiskowej działającej przy OSP Zaborowice. Pączki będą naprawdę pierwszorzędnymi frykasami gdyż nad całą akcją pieczę trzymał będzie zaprzyjaźniony ze stowarzyszeniem cukiernik pan Andrzej. Początek 17.30 zapraszam :).

wtorek, 29 stycznia 2013

Eurodeputowani Solidarnej Polski wstawiają się za pokrzywdzonymi przez wymiar sprawiedliwościZapraszam na konferencję prasową, której tematem będą interwencje eurodeputowanego Jacka Włosowicza do Ministra Sprawiedliwości Pana Jarosława Gowina i Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta, w sprawie mieszkanki Sochaczewa, która została pokrzywdzona w skutek niesłusznie przeprowadzonej na jej osobie egzekucji komorniczej. O tej bulwersującej opinię publiczną sprawie w ostatnim czasie wielokrotnie informowały media.
Konferencja dotyczyła będzie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Pana Jarosława Gowina, w kontekście faktów związanych z sytuacją gdzie Ministerstwo Sprawiedliwości było informowane w przedmiotowej sprawie na długo wcześniej niż ta stała się medialna, a pokrzywdzona doczekała się właściwych reakcji organów Państwa.
Pismo z interwencją eurodeputowanego Jacka Włosowicza, jak i odpowiedź na nie, przekazane zostaną Państwu podczas konferencji.
W konferencji uczestniczyli będą Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Włosowicz, oraz prawnicy z biura europosła, którzy prowadzili sprawę.
Konferencja odbędzie się w dniu jutrzejszym (tj. środa, 30.01.2013r.) o godz. 10:00 w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Włosowicza, przy ul. Św. Leonarda 9 w Kielcach.