piątek, 27 września 2013

Z prac organizacji pozarządowych

Na wczorajszym posiedzeniu Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych skierowaliśmy do Urzędu Gminy dwie interpelacje. Jedna złożona została wspólnie w imieniu Stowarzyszenia "Wszyscy Razem" (któremu przewodzę), Żurawinki, Artyści i Twórcy dorzecza Bobrzy, Koło Pszczelarskie okręg Mniów dotyczy ona utworzenia przez gminę ośrodka kultury i sportu. Druga złożona przeze mnie w imieniu "Wszyscy Razem" dotyczy akcji "Piątkowy wieczór z kinem". Poniżej treść interpelacji:

1)Utworzenie GOKSiR-u
Szanowny Panie Wójcie

Zwracamy się do Pana z przedstawionym poniżej zapytaniem w imieniu członków Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych w Gminie Mniów.

Na terenie Gminy Mniów działa wiele organizacji pozarządowych. Ostatnimi czasy organizacje te skupiły się formując Gminną Radę Organizacji Pozarządowych. Obserwując działania tego typu jednostek w innych gminach, zauważyć możemy jeden wspólny punkt solidaryzujący organizacje pozarządowe, który zwiększa ich integralność z włodarzami oraz mieszkańcami gminy. Punktem takim jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Niestety
w naszej gminie mimo funkcjonowania bibliotek, które posiadają liczne filie oraz bogaty zbiór książek, a także świetlic środowiskowych i klubów sportowych ciągle nie pojawił się ośrodek, który skutecznie móglby skupić to w jedną całość. Organizacje Pozarządowe chętnie podejmą współpracę z takim ośrodkiem realizując wspólne projekty.

O tym że współpraca taka może być bardzo owocna dla dwóch stron świadczy ostatni piknik rodzinny "Poznaj bliżej Gminę Mniów" realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie
"Wszyscy Razem" oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, który skupił wszystkie Organizacje Pozarządowe. Po za tym utworzenie takiej placówki, przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, a także podniesienia świdomości obywatelskiej, oraz krzewinia kultury wśród mieszkańców naszej gminy.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopowiedź na nastepujące zapytania:

 1. Czy Włodarze Gminy planują utworzenie takiej placówki?
 2. Gdzie taka placówka mogłaby zostać umiejscowiona?
 3. Które instytucje placówka skupiłaby w ramach swojej działalności?
 4. Czy przewiduje się ścisłą współpracę takiego ośrodka z Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Pożytku Publicznego?

   2) Piątkowy wieczór z kinem
   
  Szanowny Panie Wójcie

  Zwracam się do Pana z przedstawionym poniżej zapytaniem w imieniu Stowarzyszenia "Wszysyc Razem".

  W związku z celem statuowym Stowarzyszenia jakim jest krzewienie kultury, jako Stowarzyszenie planujemy zrealizować projekt "Piątkowy wieczór z kinem". Do realizacji projektu niezbędne jest pomieszczenie wyposażone w duży telewizor oraz zaplecze w postaci bazy filmowej. Idealnym pomieszczeniem wydaje się być Świetlica Środowiskowa funkcjonująca przy remizie OSP Zaborowice. Jednyą niedogodnością są wczesne godziny zamknięcia świetlicy. Stąd zapytanie o możliwość udostepnienia sali w godzinach wieczornych, po godzinach zamknięcia świetlicy. Kolejną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, jest baza filmowa. Filmy mogłby być wypożyczane z biblioteki publicznej lub też zostać zakupione ze środków Stowarzyszenia, wzbogacając tym samym kinotekę zarówno Stowarzyszenia jak i Świetlicy Środowiskowej. Projekt ten byłby świetną okazją do integrowania mieszkańców miejscowości oraz doskonałym sposobem na wypełnienie czasu wolnego mieszkańców Gminy.
  W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopowiedź na nastepujące zapytanie:

  Czy Włodarze Gminy udzielą zgody na udostepnienie Świetlicy Środowiskowej w Zaborowicach w celu organizacji projektu "Piątkowy wieczór z filmem" w każdy piątek w godzinach wieczornych?
Odpowiedzi na interpelację przedstawię niezwłocznie po ich otrzymaniu. Ponadto wstępnie debatowaliśmy o pierwszy wspólnym szkoleni Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy, które odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie. Więcej info wkrótce. 

czwartek, 26 września 2013

Wszysyc Razem złożyli kolejny wniosek o projekt unijny.

Stowarzyszenie Wszyscy Razem zaczęło ubiegać się o kolejną dotację. Wniosek projektowy został złożony do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie, które chcemy uzyskać ma dotyczyć projektu edukacyjnego "Edukacja związana z zieloną gospodarką - podniesienie świadomości ekologicznej". Projekt może zostać zrealizowany w ramach działania 9.5 Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki. O tym co w projekcie, na razie zdradzał nie będę, ale zapewniam że jeśli nasz projekt zostanie ogłoszony projektem konkursowym to będzie się działo :). Trzymajcie kciuki za powodzenie w realizacji. Więcej info wkrótce.

środa, 25 września 2013

Bezpłątne porady prawne

Po przerwie związanej z remontem i przenosinami biura znów wracamy do udzielania bezpłatnych porad prawnych. Tym razem prawnicy Eurodeputowanego Jacka Włosowicza udzielą porad bezpłatnie pod adresem Kielce ul. Warszawska 21 lokal, biuro numer 23 lub pod numerem telefonu 413035659. Serdecznie zapraszam.

niedziela, 15 września 2013

Ognisko integracyjne stowarzyszeń.

Po utworzeniu gminnej rady organizacji pozarządowych ciągle dbamy o to by organizacje pozarządowe gminy pozostawały ze sobą w ścisłej współpracy i stale się integrowały. Wczoraj odbyło się pierwsze ognisko integracyjne organizacji pozarządowych. Obecność dopisałam, piekliśmy razem kiełbasę i ziemniaczki oraz degustowaliśmy frykasy przygotowane przez członków stowarzyszeń. Wspólnie z nami biesiadował również Radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Zbróg który był współorganizatorem imprezy. Dla każdej obecnej osoby przygotowaliśmy również prezent w postaci pendrivu ufundowanego przez Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Włosowicza. Wszyscy nabraliśmy chęci do dalszej współpracy. Niedługo kolejne posiedzenie rady o której pracach informował będę na bieżąco.

Zebranie sołeckie

Na wczorajszym zebraniu sołeckim debatowaliśmy na temat wykorzystania funduszu sołeckiego. Przeznaczone naszemu sołectwu 26 tys. podzieliliśmy na dwie inwestycje. 22 tysiące zostaną przeznaczone na projekt rozbudowy  infrastruktury drogowej w postaci rozwinięcia chodnika do granic sołectwa z uwzględnieniem przysiółka  tzw "Górki". 4 tysiące zainwestowane zostaną w remont ogrodzenia  remizy OSP.

sobota, 14 września 2013

Znów gramy w futsal

Hala piłkarska w szkole w Zaborowicach udostępniana będzie dla zawodników LZS Zaborowice od dnia 25 września co środę w godzinach od 19 do 21. Zapraszamy wszystkich miłośników futsalu do gry.

środa, 11 września 2013

Egipskie ciemności ? Podziękujemy

W związku z nastaniem pory jesiennej a co za tym idzie wcześniejszego zmierzchu, może pojawić się kilka problemów związanych z oświetleniem. Oczywistą rzeczą jest zużywanie się żarówek, które wiecznie "palić się" nie będą. W związku z powyższym jeżeli zauważone zostaną nie działające latarnie, usterki to można przekazać mi telefonicznie (792905756) lub mailowo (michalsipika@gmail.com), usterki zgłaszane będą do Urzędu Gminy w Mniowie i w miarę możliwości na bieżąco usuwane.

Kampanie wrześniowe.. i nie chodzi o studia.

Solidarna Polska w miniony weekend zakończyła kampanię wyborczą w wyborach uzupełniających do Senatu w woj. Podkarpackim. Kielecki Ruch Młodych Solidarnej Polski wraz z pracownikami biura Eurodeputowanego Jacka Włosowicza, był aktywny w tej kampanii niemalże od początku do samego końca. Nasz kandydat Kazimierz Ziobro osiągnął dobry wynik 11%. Świadczy to o tym iż Solidarna Polska wbrew sondażom jest w stanie przekroczyć próg wyborczy. Przypomnijmy iż w podobnych wyborach osiągnęliśmy 14% w Kazimierzy Wielkiej oraz 6% w Elblągu. Niebawem początek kampanii w Piekoszowie gdzie Solidarna Polska również wystawia swojego kandydata na Wójta Pana Sylwestra Kasprzyka - radnego minionej kadencji. Nie pozostaje nic innego jak zakasać rękawy, spotykać się z ludźmi i ciężko pracować. 


wtorek, 3 września 2013

Poznaj bliżej Gminę Mniów - galeria z festynu

1 września Stowarzyszenie Wszyscy Razem we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej zorganizowało Piknik Rodzinny "Poznaj bliżej Gminę Mniów". Było to spore przedsięwzięcie. Zaangażowały się w nie inne stowarzyszenia: Żurawinki, Razem dla Wsi i szkoły, Koło Pszczelarskie Mniów, Koło Łowieckie Cietrzew, Stowarzyszenie Przyjaciół gminy Smyków oraz Stowarzyszenie Twórców i Artystów Dorzecza Bobrzy. Każde stowarzyszenie miało swoje stoisko gdzie można było oglądać ich prace bądź skosztować przygotowanych przez członków specjałów. Całą imprezę prowadził zespół Hertz wspomagany przez Darię i Fabiana Szymańskich oraz Laurencję Nowacką. Dla najmłodszych przygotowane były atrakcje z bawialni bajkoland. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Kieleckiego Pan Zdzisław Wrzałka, Radny Powiatu Kieleckiego Pan Tomasz Zbróg oraz Wójt gminy Mniów Pan Leonard Świerczyński wraz z Radnymi. Chciałbym również podziękować firmą oraz osobom które dołożyły swój wkład w realizację tego festynu oraz sponsorom: Posłowi do PArlamentu Europejskiejgo Jackowi Włosowiczowi, Radnemu Powiatu Kieleckiego Tomaszowi Zbrógowi oraz firmom: KopexAuto, EkoTank Grzegorz Krasowski, Met Stal, Piekarnia Zaborowice, AutoBas Adam Basiak, Euroqr, Przedsiębiorstwo Transportowe Robert Kotwica, Ferma Drobiu Leszek i Łukasz Mogielscy, P.P.H.U August, Kopalnia Topas. Impreza przyciągnęła wiele osób i wypadła cudownie. Galeria można zobaczyć klikającw link >>Galeria<<

Zawody zawody zawody

Mały poślizg z dodaniem tego artykułu ale to wszystko wina braku czasu dla siebie. 23 sierpnia wraz z Tomaszem Zbrógiem radnym naszego powiatu zorganizowaliśmy w świetlicy środowiskowej w Zaborowicach turniej bilardowy. W turnieju udział wzięło 18 zawodników, rywalizujących w trzech kategoriach. Kategorię orlik wygrał Kamil Matusiak, w juniorach sukces brata powtórzył jego brat Maksymilian natomiast najstarszą grupę wiekową w zwyciężył Jakub Cecot. Dla najlepszych przygotowaliśmy statuetki oraz medale. Dwa dni później jednostka OSP Zaborowice brała udział w gminnych Zawodach OSP. Miałem przyjemność być dowódcą tej jednostki. Zajęliśmy bardzo dobre 2 miejsce przegrywając jedynie z OSP Grzymałków.