niedziela, 29 grudnia 2013

Co udało się w tym roku.

Mijający rok obfitował w wiele wydarzeń do których powstania w mniejszy lub większy sposób się przyczyniłem. Postanowiłem zreasumować wszystkie wydarzenia w tym poście i tak w sferze pracy prócz udziału w wyborach uzupełniających do Senatu RP które odbyły się na Podkarpaciu, zdobyłem również mandat delegata na zjazd krajowy Solidarnej Polski. Klub młodych Solidarnej Polski prowadził również akcję zbierania wpisów w księdze zażaleń do Donalda Tuska i PO. Ogólnopolski start akcji miał miejsce w województwie Świętokrzyskim Jako Ruch Młodych Solidarnej Polski braliśmy udział również w akcjach "Nie dla kradzieży tysiąca" oraz "Stop pakietowi klimatycznemu". Dzięki Eurodeputowanemu Jackowi Włosowiczowi udało się również podjąć wiele interwencji np w sprawie pokrzywdzonych pracowników zakładu Valdi Ceramica oraz zabrać mieszkańców naszej gminy na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego. 
 W płaszczyźnie działań jaką są wolontariaty oraz organizacje pozarządowe, pochwalić mogę się zorganizowaniem kolejnej edycji Pucharu Stowarzyszenia Wszyscy Razem oraz Radnego powiatu. Po raz kolejny Stowarzyszenie zorganizowało rajd krajoznawczy oraz tłusty czwartek dla dzieciaków ze świetlicy. W maju członkowie stowarzyszeń z naszej gminy zainicjowali utworzenie Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych. W chwili obecnej jesteśmy w formie konstytuowania się lecz od nadchodzącego roku mam zamiar ruszyć z kopyta. Członkowie Stowarzyszenia w tym roku również zaczęli szkolić się z zakresu np. pozyskiwania środków unijnych czy współpracy między organizacjami Wszystko za sprawą kolejnego roku współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój. Owocem tej współpracy było również świętowanie dnia dziecka na Pikniku w Kielcach. Przy współpracy z Kołem Pszczelarskim okręg Mniów udało się dwukrotnie przeprowadzić warsztaty pszczelarskie w świetlicy oraz Szkole Podstawowej. Największym przedsięwzięciem jakie udało się w tym roku zrealizować jest impreza "Poznaj bliżej gminę Mniów: jaką Stowarzyszenie zorganizowało we Wrześniu w miejscowości Rogowice. Udało się również zorganizować dwa spotkania integracyjne Stowarzyszeń z gminy Pierwsze ognisko z okazji pożegnania lata a drugim była wigilia dla członków organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie na koniec roku złożyło kolejny projekt dotyczący ekoedukacji. Listopad i grudzień upłynęły pod znakiem Szlachetnej Paczki podczas, której wspólnie z zespołem wolontariuszy pomagaliśmy rodzinom z terenu naszej gminy.
W chwili obecnej wyjeżdżam odpocząć i nabrać sił przed nowym rokiem, ale po powrocie z Tatr w nowym roku ruszam dalej, nie ma czasu na zastój. :)