środa, 8 maja 2013

Powołanie Gminnej Rady Organizacji PozarządowychDnia 19.04.2013 z inicjatywy organizacji pozarządowych, zawiązała się Gminna Rada Organizacji pozarządowych. W skład rady weszło po jednym przedstawicielu z niemal każdej organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie gminy Mniów.  Organizacje, które posiadają swoich członków w Radzie to: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu Victoria Mniów – Łukasz Królik, Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki” z Broków – Włodarska Bogumiła, Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z Zaborowic – Michał Sipika, Stowarzyszenie Olimp Serbinów – Łukasz Szyszka, Stowarzyszenie „Razem dla Wsi i Szkoły” z Rogowic – Anna Mocarska, Koło Łowieckie Cietrzew Mniów – Kruk Tadeusz, Świętokrzyski Związek Pszczelarzy – Sekcja Pszczelarska Mniów – Czesław Kowalski, Stowarzyszenie artystów i twórców ludowych Dorzecza Bobrzy – Janusz Kowal. Kolejnym działaniem będzie ukonstytuowanie władz Rady. Celem który przyświecał powołaniu Rady jest polepszenie współpracy między Organizacjami Pozarządowymi na terenie Gminy, wzajemna współpraca z urzędem Gminy oraz wystąpienie z inicjatywą utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wkrótce ukażą się nowe informacje o pracach Rady Organizacji Pozarządowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz