niedziela, 12 maja 2013

Z prac stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” od marca br. uczestniczy w projekcie Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem udziału w projekcie jest doskonalenie wiedzy członków stowarzyszenia na temat profesjonalizacji trzeciego sektora poprzez planowanie strategiczne, organizację struktur wewnętrznych,  pozyskiwanie środków finansowych na swoją działalność, prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych oraz promowanie stowarzyszenia w środowisku lokalnym.
 Umiejętności doskonalone są poprzez cykl szkoleń, podczas których uczymy się wraz z członkami innych Stowarzyszeń z regionu Kielecczyzny. Nad rozwojem  umiejętności członków stowarzyszenia czuwa animatorka zatrudniona w Stowarzyszeniu Integracja i Rozwój, która systematycznie uczestniczy w pracach i spotkaniach członków stowarzyszenia.
W najbliższym czasie będziemy realizować projekt  o tematyce krajoznawczo - turystycznej, o którym już pisałem. Szczegóły będziemy ustalać na najbliższym zebraniu 17 maja. Obecnie przygotowujemy się i będziemy próbować swoich sił w pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto w Dzień Dziecka organizujemy wyjazd do Kielc z naszymi pociechami na festyn z okazji Dnia Dziecka, gdzie będzie dla nich przygotowane mnóstwo atrakcji.  Wkrótce relacja i informacje o postępach z realizowanych działań oraz o nowych planach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz