środa, 19 czerwca 2013

Szkolenie dla czlonków Stowarzyszenia

W dniu 15 czerwca 2013 . członkowie Stowarzyszenia "Wszyscy Razem" uczestniczyli w szkoleniu "Aktywizacja i motywacja" Warsztat z prezentacją technik aktywizująco-motywujących. Szkolenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w ramach projektu "Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego". Zajęcia warsztatowe pozwoliły członkom stowarzyszenia pogłębić wiedzę na temat procesów motywacyjnych oraz aktywizujących. Poznane metody z pewnością zostaną wykorzystane w pracy naszego Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy Pani trener Beacie Woźniak-Faliszewskiej oraz Pani Joannie Bocheńskiej za organizację i przeprowadzenie tak interesującego szkolenia. Wkrótce więcej działań i szkoleń :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz