środa, 11 kwietnia 2012

Słowo o patriotyźmie, przyszłości i jedzeniu

Dnia 11.04.2012 w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Włosowicza odbyła się konferencja Ruchu Młodych Solidarnej Polski. Zagadnieniami poruszanymi na konferencji były kwestie wyrugowania lekcji historii ze szkół, zagrożenia płynące ze strony GMO oraz kwestia wieku emerytalnego. Młodzi członkowie wyrazili swój sprzeciw wobec hybrydy przedmiotu, który miałby powstać z połączenia przedmiotów historia oraz WOS oraz wiążącej się z tym drastycznej redukcji liczby godzin historii w szkole ze 150 do 60. „Należy pamiętać, że redukcja dotyczy przedmiotu, który odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu świadomości obywatelskiej” – jak powiedział Seweryn Bosak. Uczestnicy konferencji poruszyli również temat szkodliwości GMO, opowiadając się za wycofaniem genetycznie modyfikowanych organizmów z rynku. Swoją niechęć do tych produktów argumentowali niemożnością otrzymania w tak sztuczny sposób zmodyfikowanych roślin i zwierząt w przyrodzie a także przewidzieć skutków tego co powstanie z takich krzyżówek za np. 20 lat. Ostatnim z poruszanych tematów była reforma wieku emerytalnej. Ruch Młodych zarzucał Premierowi: „reforma jest wprowadzana po cichu. W swojej kampanii wyborczej Premier nic nie wspominał o działaniach planowanych w tym kierunku. Niepokoi również brak rozmów społecznych i wmawianie polakom co jest dobre a co złe” – mówił Damian Sławski. To tylko kilka z ogromnej ilości tematów, które uderzają w Nas jako młodych polaków. Rząd dąży do ograniczenia świadomości obywateli, a co za tym idzie chce mieć większy wpływ na nas poprzez swego rodzaju manipulację – powiedział przewodniczący Ruchu Młodych SP Adrian Salamon. Jesteśmy przeciwni zatruwaniu umysłów i ciał Polaków – zakończył vice przewodniczący Ruchu Młodych SP Michał Sipika.

1 komentarz: