środa, 19 lutego 2014

Prośba do urzędu Gminy o zakładkę poświęconą organizacjom pozarządowym

Dziś złożyłem zapytanie do Wójta Gminy Mniów. Konieczność jego złożenia ustaliliśmy wspólnie z liderami organizacji pozarządowych z terenu gminy. Cała sprawa dotyczy utworzenia zakładki poświęconej stowarzyszeniom. Byłoby to rozwiązanie wygodne gdyż organizacje mogłyby na bieżąco informować o swoich działaniach.  Mamy nadzieję iż Wójt przychylnie rozważy nasze pytanie. Poniżej treść zapytania.


Kielce dn 19.02.2014r.
Prezes Stowarzyszenia "Wszyscy Razem"
Michał Sipika
Zaborowice 83
26-080 Mniów
tel. 792 905 756Sz. P. Leonard Świeczyński
Wójt Gminy Mniów


Szanowny Panie Wójcie

W ostatnim czasie na terenie naszej gminy bardzo dużo dzieje się w sektorze organizacji pozarządowych. Poza Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, które działają na prawach stowarzyszeń istnieje już wiele innych organizacji takich jak "Wszyscy Razem" czy "Żurawinki". Rozmawiając z przedstawicielami poszczególnych Stowarzyszeń zauważyliśmy wspólny problem, mianowicie ciężko nam informować o swoich działaniach. Gazetka gminna ukazuje się jako kwartalnik przez co jest w niej dużo informacji i nie wszystkie możemy przekazywać na bieżąco. Dobrym rozwiązaniem mogłaby być wkładka do kwartalnika o działaniach organizacji, lecz jest to inwestycja, która potrzebować będzie nakładu finansowego. Nie chcąc naruszać budżetu, znalazłem rozwiązanie, które będzie sensowne dla obydwu stron. W związku z powyższym chciałem złożyć następujące zapytanie:

  1. Czy Urząd Gminy w Mniowie zgadza się na udostępnienie zakładki na swojej stronie internetowej, która poświęcona będzie organizacjom pozarządowym mającym siedzibę na terenie gminy Mniów?

Nadmieniam że strona ta mogłaby być moderowana przez Informatyka pracującego w Urzędzie Gminy, lub po uzgodnieniu dostępna do moderacji dla ustalonych wspólnie z Włodarzami osoby lub osób, będących członkami stowarzyszeń, które to miałby moderować na bieżąco zakładkę poświęconą organizacjom pozarządowym.
Uprzejmie proszę o poważne potraktowanie sprawy oraz szybkie jej rozpatrzenie.


Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia "Wszyscy Razem"
Michał Sipika

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz