sobota, 19 października 2013

Projekt Stowarzyszenia na kolejnym etapie oceny

Projekt Stowarzyszenie Wszyscy Razem o nazwie "Edukacja związana z zieloną gospodarką - podniesienie świadomości ekologicznej", realizowany w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zaakceptowany pod względem merytorycznym i przesłany do oceny konkursowej. O wynikach będę informował wkrótce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz