piątek, 18 października 2013

Początek akcji "Piątek z kinem"

Od kolejnego piątku 25.10.2013 Stowarzyszenie "Wszyscy Razem" rozpoczyna kolejną akcję. "Piątek z kinem" bo taką działenie będzie nosić nazwę odbywał się będzie co piątek  w godzinach 20.00-22.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zaborowicach. W godzinach tych odbywać się będzie projekcja filmów na, która zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia oraz wszystkich chcących zintegrować się ze stowarzyszeniem. Projekcja filmu będzie ustalana wspólnie. Niebawem opublikujemy regulamin akcji. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować Panu Wójtowi Leonardowi Świerczyńskiemu oraz Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej za przychylenie się do mojej prośby oraz Pani Sylwi Augustyniak za opiekun Świetlicy Wiejskiej w Zaborowicach za aprobatę akcji, a także Panu Mirosławowi Stacheze prezesowi SP Zaborowice za zgodę na przeprowadzenie akcji w lokalu należącym do OSP Zaborowice. Serdecznie zapraszam od kolejnego piątku. Pozdrawiam :).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz