piątek, 27 września 2013

Z prac organizacji pozarządowych

Na wczorajszym posiedzeniu Społecznej Rady Organizacji Pozarządowych skierowaliśmy do Urzędu Gminy dwie interpelacje. Jedna złożona została wspólnie w imieniu Stowarzyszenia "Wszyscy Razem" (któremu przewodzę), Żurawinki, Artyści i Twórcy dorzecza Bobrzy, Koło Pszczelarskie okręg Mniów dotyczy ona utworzenia przez gminę ośrodka kultury i sportu. Druga złożona przeze mnie w imieniu "Wszyscy Razem" dotyczy akcji "Piątkowy wieczór z kinem". Poniżej treść interpelacji:

1)Utworzenie GOKSiR-u
Szanowny Panie Wójcie

Zwracamy się do Pana z przedstawionym poniżej zapytaniem w imieniu członków Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych w Gminie Mniów.

Na terenie Gminy Mniów działa wiele organizacji pozarządowych. Ostatnimi czasy organizacje te skupiły się formując Gminną Radę Organizacji Pozarządowych. Obserwując działania tego typu jednostek w innych gminach, zauważyć możemy jeden wspólny punkt solidaryzujący organizacje pozarządowe, który zwiększa ich integralność z włodarzami oraz mieszkańcami gminy. Punktem takim jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Niestety
w naszej gminie mimo funkcjonowania bibliotek, które posiadają liczne filie oraz bogaty zbiór książek, a także świetlic środowiskowych i klubów sportowych ciągle nie pojawił się ośrodek, który skutecznie móglby skupić to w jedną całość. Organizacje Pozarządowe chętnie podejmą współpracę z takim ośrodkiem realizując wspólne projekty.

O tym że współpraca taka może być bardzo owocna dla dwóch stron świadczy ostatni piknik rodzinny "Poznaj bliżej Gminę Mniów" realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie
"Wszyscy Razem" oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, który skupił wszystkie Organizacje Pozarządowe. Po za tym utworzenie takiej placówki, przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, a także podniesienia świdomości obywatelskiej, oraz krzewinia kultury wśród mieszkańców naszej gminy.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopowiedź na nastepujące zapytania:

 1. Czy Włodarze Gminy planują utworzenie takiej placówki?
 2. Gdzie taka placówka mogłaby zostać umiejscowiona?
 3. Które instytucje placówka skupiłaby w ramach swojej działalności?
 4. Czy przewiduje się ścisłą współpracę takiego ośrodka z Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Pożytku Publicznego?

   2) Piątkowy wieczór z kinem
   
  Szanowny Panie Wójcie

  Zwracam się do Pana z przedstawionym poniżej zapytaniem w imieniu Stowarzyszenia "Wszysyc Razem".

  W związku z celem statuowym Stowarzyszenia jakim jest krzewienie kultury, jako Stowarzyszenie planujemy zrealizować projekt "Piątkowy wieczór z kinem". Do realizacji projektu niezbędne jest pomieszczenie wyposażone w duży telewizor oraz zaplecze w postaci bazy filmowej. Idealnym pomieszczeniem wydaje się być Świetlica Środowiskowa funkcjonująca przy remizie OSP Zaborowice. Jednyą niedogodnością są wczesne godziny zamknięcia świetlicy. Stąd zapytanie o możliwość udostepnienia sali w godzinach wieczornych, po godzinach zamknięcia świetlicy. Kolejną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, jest baza filmowa. Filmy mogłby być wypożyczane z biblioteki publicznej lub też zostać zakupione ze środków Stowarzyszenia, wzbogacając tym samym kinotekę zarówno Stowarzyszenia jak i Świetlicy Środowiskowej. Projekt ten byłby świetną okazją do integrowania mieszkańców miejscowości oraz doskonałym sposobem na wypełnienie czasu wolnego mieszkańców Gminy.
  W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopowiedź na nastepujące zapytanie:

  Czy Włodarze Gminy udzielą zgody na udostepnienie Świetlicy Środowiskowej w Zaborowicach w celu organizacji projektu "Piątkowy wieczór z filmem" w każdy piątek w godzinach wieczornych?
Odpowiedzi na interpelację przedstawię niezwłocznie po ich otrzymaniu. Ponadto wstępnie debatowaliśmy o pierwszy wspólnym szkoleni Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy, które odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie. Więcej info wkrótce. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz