czwartek, 10 listopada 2011

Rozwój oragnizacji pozarządowych na terenie gimny Mniów

Mieszkańcy sołectw Serbinów, Rogowice a także Podchyby zdecydowali się utworzyć stowarzyszenie "Razem dla wsi i Szkoły" mające na celu głównie walkę o utrzymanie szkoły podstawowej w swojej miejscowości. Oprócz działań ratujących szkołę stowarzyszenie stawia sobie cele statutowe podobne do stowarzyszenie "Wszyscy razem", czyli edukacja kulturalna, sportowa a także przeciwdziałanie nieprzyjemnym zjawiskom społecznym i integrację. Bardzo cieszy wiadomość że mieszkańcy innych sołectw zaczynają angażować się w tego typu działalności. Co może być owocem współpracy takich stowarzyszeń? Na chwile obecną ciężko rokować, ale miejmy nadzieję że kiedyś owocem tego będą piękne rodzinne zabawy oraz cała masa innych korzyści na której skorzystają jedynie mieszkańcy gminy oraz sama gmina.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz